Vernummering van TEAMschema's.

N.B. Alleen gebruiken bij gegarandeerd vaste opkomst gedurende 5 of 6 zittingen.

Deze vernummeringstabellen zijn met het programma picolo geoptimaliseerd voor competities van 6 zittingen, waarbij in alle zittingen hetzelfde schema wordt gebruikt. Vandaar bovenstaande waarschuwing. De eerste beperking is daarbij stringenter dan de tweede. Na vier of minder zittingen is de vernummering mogelijk niet optimaal voor dat aantal zittingen, maar waarschijnlijk ook niet uitgesproken slecht. Maar als er onverhoopt wegens uitvallers een zitting tussendoor komt waarbij u met een afwijkend schema speelt, ga dan niet de volgende zitting verder met de vernummeringstabel. In dat geval is het indelingsprogramma picolo de aangewezen weg,

In de Vernummeringstabel slaat iedere kolom op een en hetzelfde paar. In de kolom staan van boven naar beneden de paarnummers die het betreffende paar krijgt in opeenvolgende zittingen.
In de eerste tabel bijvoorbeeld wordt het paar, dat in zitting 1 paar 8 was, in zitting 2 paar 6, in zitting 3 paar 7, enzovoorts.
U kunt ook alleen naar de voorgaande rij kijken: in zitting 5 wordt het paar dat in zitting 4 paar 4 was paar 5, paar 2 wordt paar 8, paar 1 wordt paar 2, enzovoorts.
Dit is ook de structuur van de vernummeringstabellen in het Groot Schemaboek 2002, en het NBB-Rekenprogramma en Bridge-It.
In veel tabellen is de vernummering zo gekozen dat het eerste paar achtereenvolgens paarnummer 1,2,3,4,5,6 krijgt.

In de tabel Ontmoetingen wordt in iedere kolom aangegeven hoe vaak het voorkomt dat twee paren elkaar zoveel keer ontmoeten als boven de kolom wordt aangegeven. Na 6 zittingen zijn er in hetzelfde voorbeeld 24 paarcombinaties die elkaar 5 keer ontmoet hebben, 4 combinaties hebben elkaar 6 keer ontmoet.

De kwaliteitsfactoren Qo en Qc zijn voor de gehele competitie van 6 zittingen. Voor de definitie van deze getallen zie de picolo site, klik op technisch.

Let op! In deze tabellen wordt gebruik gemaakt van de oude versies van de "Teamschema's". Deze schema's, en de hier gegeven vernummeringstabellen, zijn opgenomen in de picolo distributie, zie bovenstaande link.A. SCHEMA'S VAN 6 RONDEN PER ZITTING.


8 paren, 6 ronden, schema 8p6rTeamH.txt en 8p6rTeamS.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8
z2: 2 8 3 5 1 7 4 6
z3: 3 2 5 6 4 1 8 7
z4: 4 2 1 5 6 7 3 8
z5: 5 8 2 1 6 4 3 7
z6: 6 4 2 8 5 3 1 7

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4  5  6
z1: 4  24
z2:    8  20
z3:      12  16
z4:        16  12
z5:           20  8
z6:             24  4
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 99.54, competitie Qc= 99.18

8 paren, 6 ronden, schema 8p6rTeamH.txt en 8p6rTeamS.txt  (alternatief)
Hierbij in zitting 6 een afwijkend schema van 5 ronden

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8
z2: 4 1 7 8 6 3 2 5
z3: 6 4 7 5 1 3 8 2
z4: 4 1 2 7 3 6 5 8
z5: 1 5 6 2 8 3 4 7
z6: 7 6 1 4 8 5 3 2 Let op: schema voor zitting 6, klik hier!

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4  5
z1: 4  24
z2:    8  20
z3:      12  16
z4:        16  12
z5:           20  8
z6:             28
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 100, competitie Qc= 100

Bij wijze van uitzondering op de regel dat steeds hetzelfde schema gebruikt wordt is deze tabel opgenomen waarbij 5 zittingen het teamschema voor 6 ronden gebruikt wordt en in de zesde zitting een schema voor 5 ronden. Na afloop hebben alle paren elkaar precies 5 keer ontmoet en is een perfecte balans bereikt! Met dank aan Joop van Wijk.


10 paren, 6 ronden, schema 10p6rTeamH.txt en 10p6rTeamS.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
z2: 2 8 10 6 1 9 7 4 3 5
z3: 3 5 8 10 9 6 2 4 7 1
z4: 4 9 10 3 5 2 6 1 8 7
z5: 5 4 7 3 2 6 9 8 10 1
z6: 6 1 4 7 3 10 8 5 2 9

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4
z1: 15  30
z2:   30  15
z3:      45
z4:      15  30
z5:        30  15
z6:           45
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 100.00, competitie Qc= 99.17
Het kan nog beter door 2 maal "Howell-10 in 3 zittingen" te gebruiken

12 paren, 6 ronden, schema 12p6rTeamH.txt en 12p6rTeamS.txt

Gewijzigd 9/7/2009. Nu ook na zitting 4 de ontmoetingen optimaal

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
z2: 10 4 11 6 7 8 12 1 5 2 9 3 
z3: 8 11 9 10 1 12 6 5 3 4 2 7 
z4: 2 8 4 10 9 5 12 1 3 6 7 11 
z5: 10 9 1 2 7 6 3 5 8 11 4 12
z6: 1 11 8 6 12 5 7 10 9 4 2 3 

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4
z1: 30  36
z2: 4  52  10
z3:   24  42
z4:      54  12
z5:      18  48
z6:        48  18
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 98.18, competitie Qc= 98.62

14 paren, 6 ronden, schema 14p6rTeamS.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
z2: 12 1 3 7 8 4 11 2 10 6 14 9 5 13
z3: 10 9 8 2 3 13 11 4 5 1 14 7 12 6
z4: 9 5 2 14 4 11 3 6 7 12 8 10 1 13
z5: 2 10 14 1 11 5 9 4 12 8 7 3 13 6
z6: 8 11 5 2 7 14 12 1 3 4 6 13 9 10

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4
z1: 49  42
z2: 18  62  11
z3: 6  44  41
z4:   25  55  11
z5:    6  51  34
z6:      22  68  1
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 97.46, competitie Qc= 95.18
Zie ook de "valse monsters" voor 5 of 6 zittingen: daarmee altijd 2 3 ontmoetingen.

16 paren, 6 ronden, schema 16p6rTeamS.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
z2: 2 6 4 13 3 9 10 12 16 15 7 1 14 11 8 5
z3: 3 16 5 8 12 6 9 15 11 4 7 1 2 10 13 14
z4: 4 12 5 11 1 3 16 9 6 7 15 14 8 2 13 10
z5: 5 12 2 3 10 9 13 16 6 4 8 7 1 15 14 11
z6: 6 9 11 15 3 4 10 13 16 5 14 1 12 7 2 8

Ontmoetingen

   0  1  2  3 
z1: 72  48
z2: 32  80  8
z3: 8  80  32
z4:   48  72
z5:    4 112  4
z6:      72  48
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 96.00, competitie Qc= 97.82
Nog beter alternatief voor 5 zittingen: monster voor 16 paren, 30 ronden, 5 zittingen

B. SCHEMA'S VAN 7 RONDEN PER ZITTING.


8 paren, 7 ronden, schema 8p7rTeamH.txt en 8p7rTeamS.txt

Kwaliteitsfactor na iedere zitting: Qo = Qc = 100.
Dit is gewoon een perfect schema. Op iedere zitting ontmoeten alle paren elkaar, iedere vernummering is even goed.

10 paren, 7 ronden, schema 10p7rTeamH.txt en 10p7rTeamS.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
z2: 2 3 7 4 9 6 1 10 5 8
z3: 3 8 1 7 9 2 6 4 5 10
z4: 4 2 3 7 10 9 5 8 1 6
z5: 5 4 2 6 9 8 10 7 1 3
z6: 6 8 1 2 7 3 10 9 4 5

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4  5 
z1: 10  35
z2:   20  25
z3:      30  15
z4:      1  38  6
z5:         6  38  1
z6:           15  30
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 98.99, competitie Qc= 99.94

12 paren, 7 ronden, schema 12p7rTeamH.txt en 12p7rTeamS.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
z2: 9 1 4 6 2 8 7 10 5 12 3 11
z3: 10 9 7 3 12 5 1 8 11 4 6 2
z4: 2 7 12 9 6 1 3 8 4 10 11 5
z5: 8 9 4 3 10 6 5 12 2 1 7 11
z6: 2 5 6 4 7 8 3 11 10 1 9 12

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4
z1: 24  42
z2:   48  18
z3:    8  56  2
z4:      30  36
z5:        54  12
z6:        12  54
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 98.99, competitie Qc= 98.88

14 paren, 7 ronden, schema 14p7rTeamH.txt en 14p7rTeamS.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
z2: 2 4 5 6 8 9 10 13 7 11 12 3 1 14
z3: 3 7 14 1 5 8 2 6 4 10 11 13 12 9
z4: 4 14 11 2 1 5 3 13 9 8 7 6 10 12
z5: 5 1 7 10 13 3 4 9 6 14 8 11 12 2
z6: 6 7 11 14 8 13 9 1 4 10 12 5 2 3

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4  5 
z1: 42  49
z2: 18  48  25
z3: 6  36  36  13
z4:   24  36  24  7
z5:    3  51  9  27  1
z6:      25  34  18  14
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 90.98, competitie Qc= 99.43
Dit schema is ongeschikt voor een evenwichtig aantal ontmoetingen in een competitie in meerdere zittingen. Sommige andere schema's, afgeleid van de Mitchell voor 14 paren en 7 ronden, zoals het multiplex93 schema, lijden eveneens aan dit euvel.
Goede alternatieven zijn een door Joop van Wijk geconstrueerd schema, en het cyclisch schema uit GSB 2002, zie onder.

14 paren, 7 ronden, schema van Joop van Wijk
DIT IS NIET HET TEAMSCHEMA!

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
z2: 7 14 2 1 6 5 10 8 3 4 12 11 13 9
z3: 11 7 5 13 12 6 2 1 8 4 3 14 9 10
z4: 1 8 13 3 5 2 7 14 12 4 9 6 11 10
z5: 9 8 6 3 10 11 1 7 12 13 2 14 4 5
z6: 13 9 5 11 7 4 3 14 2 1 10 12 6 8

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4
z1: 42  49
z2: 5  74  12
z3:   35  56
z4:    1  75  15
z5:      28  63
z6:        70  21
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 98.33, competitie Qc= 98.96
Opmerking: de balans per zitting van dit schema (Qf=70.51) is minder dan van het teamschema (Qf=92) maar beter dan van het volgende cyclische schema (Qf=65.18).
Voor het schema zelf klik hier

14 paren, 7 ronden, schema cyclisch 14p 7r (GSB 2002)
DIT IS NIET HET TEAMSCHEMA!

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
z2: 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 14
z3: 5 14 4 10 11 6 2 12 9 3 7 8 13 1
z4: 7 6 8 13 14 12 1 4 9 11 5 10 3 2
z5: 6 2 3 8 13 12 14 5 1 11 7 4 10 9
z6: 9 14 10 5 4 12 13 3 1 2 6 11 7 8

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4
z1: 42  49
z2:   84  7
z3:   35  56
z4:    1  75  15
z5:      28  63
z6:        70  21
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 98.33, competitie Qc= 98.53
Opmerking: bij gebruik van het schema op de organieke manier (door bij iedere zitting de paren, behalve 14, 7 plaatsen op te schuiven) is Qo=98.33 en Qc=92.63

16 paren, 7 ronden, schema 16p7rTeamS.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
z2: 13 2 5 14 16 7 9 12 4 15 8 11 10 6 3 1
z3: 5 9 12 8 6 11 16 14 2 3 15 7 13 1 10 4
z4: 11 13 15 2 4 7 12 5 10 3 6 16 1 9 8 14
z5: 13 5 3 7 2 15 11 1 14 16 9 12 6 4 8 10
z6: 2 10 8 9 11 3 13 4 12 16 15 6 7 5 14 1

Ontmoetingen

   0  1  2  3 
z1: 64  56
z2: 24  80  16
z3: 8  56  56
z4:   32  72  16
z5:    8  64  48
z6:      24  96
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 98.00, competitie Qc= 98.84

18 paren, 7 ronden, schema 18p7rTeamS.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
z2: 1 5 13 2 9 14 10 7 17 16 6 8 15 18 12 3 4 11
z3: 11 10 18 17 4 16 13 8 7 9 14 6 2 12 15 3 5 1
z4: 6 2 9 8 13 3 17 14 16 5 1 18 7 11 4 12 15 10
z5: 2 1 7 16 6 18 14 10 12 13 17 5 11 8 15 3 9 4
z6: 8 6 7 13 14 18 3 9 4 16 5 12 2 1 10 11 17 15

Ontmoetingen

   0  1  2  3 
z1: 90  63
z2: 36 108  9
z3: 12  93  48
z4: 2  54  93  4
z5:   17 110  26
z6:      81  72
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 96.08, competitie Qc= 95.77

C. SCHEMA'S VAN 8 RONDEN PER ZITTING.


8 paren, 8 ronden, schema 8p8rTeamH.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8
z2: 2 6 7 8 5 3 4 1
z3: 3 8 2 7 4 1 5 6
z4: 4 8 7 6 5 1 3 2
z5: 5 8 3 1 2 4 6 7
z6: 6 7 3 2 4 8 1 5

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4  5  6  7
z1: 0  24  4
z2:      20  8
z3:        16  12
z4:           12  16
z5:              8  20
z6:                4  24
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 99.74, competitie Qc= 99.54

10 paren, 8 ronden, schema 10p8r5tH.txt en 10p8r8tS.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
z2: 2 10 3 9 6 5 1 4 8 7
z3: 3 2 6 7 8 1 9 10 4 5
z4: 4 5 9 3 1 10 2 6 7 8
z5: 5 4 6 9 8 2 1 3 7 10
z6: 6 1 3 10 5 4 2 9 8 7

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4  5  6 
z1: 5  40
z2:   10  35
z3:      15  30
z4:        20  25
z5:           25  20
z6:             30  15
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 99.22, competitie Qc= 99.72

12 paren, 8 ronden, schema 12p8r6tH.txt en 12p8r8tS.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
z2: 2 7 6 1 12 10 9 8 5 11 3 4
z3: 3 9 6 12 7 8 2 11 4 10 5 1
z4: 4 10 8 11 1 7 3 12 9 6 2 5
z5: 5 8 7 12 3 6 9 1 10 4 11 2
z6: 6 4 12 1 9 5 7 11 3 10 8 2

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4  5
z1: 18  48
z2:   36  30
z3:    2  50  14
z4:      8  56  2
z5:        24  42
z6:           42  24
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 98.80, competitie Qc= 99.58

14 paren, 8 ronden, schema 14p8r7tH.txt en 14p8r8tS.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
z2: 2 6 9 10 8 14 7 12 4 11 3 13 1 5
z3: 3 13 1 11 7 2 8 5 9 14 10 4 6 12
z4: 4 1 2 3 8 7 11 5 10 12 6 9 13 14
z5: 5 6 10 13 7 12 4 1 9 3 14 2 11 8
z6: 6 7 14 2 5 8 11 9 10 1 12 13 4 3

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4
z1: 35  56
z2: 7  56  28
z3:   26  53  12
z4:    3  46  39  3
z5:      12  60  19
z6:        28  63
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 98.46, competitie Qc= 97.99

16 paren, 8 ronden, schema 16p8r8tH.txt en 16p8r8tS.txt

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
z2: 2 3 4 14 8 6 9 7 5 13 1 16 11 10 12 15
z3: 3 15 14 10 16 5 8 13 1 2 7 9 4 6 11 12
z4: 4 2 14 6 13 10 12 5 3 8 16 1 15 11 9 7
z5: 5 7 16 3 11 8 13 10 1 4 6 15 2 12 14 9
z6: 6 1 11 16 12 2 7 10 15 13 8 9 4 3 5 14

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4  5
z1: 56  64
z2: 24  64  32
z3: 8  48  48  16
z4:   32  48  32  8
z5:      80  0  40
z6:      32  48  24  16
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 91.43, competitie Qc= 99.24
Schema ongeschikt voor competitie in meerdere zittingen. Een goed alternatief is het cyclisch schema uit GSB 2002, zie onder

16 paren, 8 ronden, schema 16p 8r cyclisch (GSB 2002)
DIT IS NIET HET TEAMSCHEMA!

Vernummeringstabel

z1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
z2: 1 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 16
z3: 9 14 7 3 13 10 2 12 1 11 5 16 4 6 8 15
z4: 2 7 13 11 4 3 12 5 9 6 15 16 10 14 1 8
z5: 5 16 6 4 10 1 9 15 7 11 2 8 3 12 14 13
z6: 14 16 15 9 7 3 8 2 10 4 13 11 12 5 1 6

Ontmoetingen

   0  1  2  3  4
z1: 56  64
z2:   112  8
z3:   48  72
z4:     104  16
z5:      40  80
z6:        96  24
Kwaliteitsfactor: ontmoetingen Qo= 98.46, competitie Qc= 97.32
Opmerking: bij gebruik van het schema op de organieke manier (door bij iedere zitting de paren, behalve 16, 8 plaatsen op te schuiven) is Qo=98.46 en Qc=89.30