We hadden dus het schema
 1- 8 A  2- 9 B  3-10 C  4-11 D  5-12 E  6-13 F  7-14 G
 1-14 B  2- 8 C  3- 9 D  4-10 E  5-11 F  6-12 G  7-13 A
 1-13 C  2-14 D  3- 8 E  4- 9 F  5-10 G  6-11 A  7-12 B
 1-12 D  2-13 E  3-14 F  4- 8 G  5- 9 A  6-10 B  7-11 C
 1-11 E  2-12 F  3-13 G  4-14 A  5- 8 B  6- 9 C  7-10 D
 1-10 F  2-11 G  3-12 A  4-13 B  5-14 C  6- 8 D  7- 9 E
 1- 9 G  2-10 A  3-11 B  4-12 C  5-13 D  6-14 E  7- 8 F
met scorematrix
  *  7  7  7  7  7  7  0  0  0  0  0  0  0
  7  *  7  7  7  7  7  0  0  0  0  0  0  0
  7  7  *  7  7  7  7  0  0  0  0  0  0  0
  7  7  7  *  7  7  7  0  0  0  0  0  0  0
  7  7  7  7  *  7  7  0  0  0  0  0  0  0
  7  7  7  7  7  *  7  0  0  0  0  0  0  0
  7  7  7  7  7  7  *  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  *  7  7  7  7  7  7
  0  0  0  0  0  0  0  7  *  7  7  7  7  7
  0  0  0  0  0  0  0  7  7  *  7  7  7  7
  0  0  0  0  0  0  0  7  7  7  *  7  7  7
  0  0  0  0  0  0  0  7  7  7  7  *  7  7
  0  0  0  0  0  0  0  7  7  7  7  7  *  7
  0  0  0  0  0  0  0  7  7  7  7  7  7  *

Hoe die getallen tot stand komen? Linksboven vinden we een blok met allemaal 7's Ieder element representeert een ontmoeting van 2 NZ paren. Zij hebben elkaar niet rechtstreeks ontmoet maar wel 7 keer in gelijke windrichting gespeeld, vandaar de 7. Het blok daarnaast representeert ontmoetingen tussen NZ en OW paren. Zij hebben elkaar 1 keer rechtstreeks ontmoet. Dat levert een halve top h=6. Daarnaast 6 keer in tegengestelde windrichting gespeeld, dat levert 6 maal -1. Samen precies 0. In de onderste helft vinden we links weer de ontmoetingen tussen NZ en OW paren (nullen) en rechts de onderlinge ontmoetingen van OW paren (7's).

Wat gebeurt er nu als we één tafel draaien? Bijvoorbeeld we veranderen de "3-9" op de tweede rij in "9-3". De elementen (3,9) en (9,3) blijven gelijk, want er verandert niets in de competitie tussen paar 3 en paar 9, maar alle andere elementen (3,n), (n,3), (9,m) en (m,9) worden wel be´nvloed. Neem bijvoorbeeld (3,1). Eerst speelden paar 3 en paar 1 alle spellen in gelijke windrichting, nu alle spellen op een na. Voor dat spel verandert de +1 in -1, de totale score wordt dus 2 minder. Voor een element als (3,10) geldt dat ze nu één spel in gelijke richting spelen dat ze eerst in tegengestelde richting speelden. Daar verandert dus een -1 in een +1, de score wordt dus 2 groter. Of de verandering +2 of -2 wordt hangt er alleen van af in welke richting paar n spelgroep D speelt in vergelijking met paar 3, of paar m in vergelijking met paar 9. De nieuwe scorematrix zal er dus zo uitzien:

  *  7  5  7  7  7  7  0  2  0  0  0  0  0
  7  *  5  7  7  7  7  0  2  0  0  0  0  0
  5  5  *  5  5  5  5  2  0  2  2  2  2  2
  7  7  5  *  7  7  7  0  2  0  0  0  0  0
  7  7  5  7  *  7  7  0  2  0  0  0  0  0
  7  7  5  7  7  *  7  0  2  0  0  0  0  0
  7  7  5  7  7  7  *  0  2  0  0  0  0  0
  0  0  2  0  0  0  0  *  5  7  7  7  7  7
  2  2  0  2  2  2  2  5  *  5  5  5  5  5
  0  0  2  0  0  0  0  7  5  *  7  7  7  7
  0  0  2  0  0  0  0  7  5  7  *  7  7  7
  0  0  2  0  0  0  0  7  5  7  7  *  7  7
  0  0  2  0  0  0  0  7  5  7  7  7  *  7
  0  0  2  0  0  0  0  7  5  7  7  7  7  *
De rijen 3 en 9 en de kolommen 3 en 9 zijn dus gewijzigd, op de elementen (3,9) en (9,3) na. Een enkele draaitafel betekent dus een verandering van +2 of -2 in maar liefst 48 van de 182 elementen van de scorematrix.

Als we nu een andere tafel gaan draaien zal iets soortgelijks gebeuren met een ander stel rijen en kolommen. Het vereist niet veel voorstellingsvermogen om te concluderen dat het optimale effect bereikt wordt met het draaien van een complete rij. Dan worden alle 7's twee keer verlaagd met 2 en de meeste, maar niet alle, nullen verhoogd met 4. Nog meer draaitafels zou overcompensatie betekenen: sommige elementen zouden dan 3 keer met 2 verlaagd of verhoogd worden.