klik hier om de inhoudsopgave over te slaan
 1. picolo
  COMMANDO'S
  SPECIALE FILES
  COMMANDOREGEL
 2. EEN COMPETITIE OPZETTEN
 3. EEN ZITTING OPZETTEN
 4. ALGEMEEN
 5. Klik hier voor de homepage picolo.


picolo

De consoleversie van picolo, piconsole genaamd, draait in een consolevenster en heeft dus geen Grafische User Interface. Eenmaal gestart wordt het gestuurd door commando's die ofwel rechtstreeks op de terminal worden ingevoerd, ofwel gelezen worden van vooraf gemaakte 'scripts'. Een script bevat een lijst van commando's, die ieder bestaan uit een sleutelwoord gevolgd door een of meer argumenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de commandotaal CIO.

COMMANDO'S

Het programma maakt bij commando's geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. In de meeste gevallen zijn de eerste paar letters verplicht en volgende letters optioneel. Zo kan het commando SESSION ook afgekort worden tot SES en het mag dus bijvoorbeeld ook gespeld worden als Session of ses. In onderstaande zijn met hoofdletters de verplichte letters aangegeven.

SPECIALE FILES

Het programma picolo maakt gebruik van een aantal hulpfiles.

COMMANDOREGEL

piconsole [opties]

Opties zijn:

EEN COMPETITIE OPZETTEN

EEN ZITTING OPZETTEN

Als u een nieuwe zitting gaat opzetten - en het is niet de eerste zitting van een competitie - zult u doorgaans beginnen met een commando Import (zie verderop). Het commando Import gaat dan nog vooraf aan Session.

ALGEMEEN