parentoolPicolo parentool

Een programma voor het onderhoud van picolo-parenfiles. Als u Bridge-It gebruikt in combinatie met picolo is het handiger de optie NBB-R -> Parenfiles ophalen van picolo te gebruiken.

Dit een losstaand programma dat je maar eens in de 5 of 6 weken uit de kast haalt, namelijk na afloop van een competitieronde. Er promoveren en degraderen dan paren, dus ze moeten van de ene lijst naar de andere verplaatst worden. Nu kan dit ook eenvoudig op andere manieren, bijvoorbeeld met een spreadsheet programma zoals Excel. Waarom dan toch dit aparte programma?

Picolo optimaliseert niet alleen de verdeling van eventuele rusttafels over een competitieronde, maar biedt ook de mogelijkheid om dit te doen voor meerdere ronden. Daarbij speelt dit parentool een rol. Als dit programma een parenfile ophaalt berekent het desgewenst het totaal aantal rusttafels voor ieder paar en voegt dit toe aan de parenfile. Dit gebeurt door alle zittingen van de afgelopen competitieronde nog eens af te spelen en zodoende de rusttafels te inventariseren.

Het parentool is ook bruikbaar om een geheel nieuwe parenfile aan te maken, om parenfiles te combineren, te sorteren of juist te randomiseren, en om kleine wijzigingen in picolo.ini aan te brengen.

Klik hier voor een beschrijving van de parenfiles zoals gebruikt door picolo.

Bij het opstarten vertoont het programma drie panelen. In ieder hiervan kan een parenfile worden weergegeven. picolo parentool

lijn.gif Inlezen.

Een parenfile die wordt ingelezen wordt altijd in het rechtse paneel geplaatst. De andere panelen schuiven dan een plaats naar links. De inhoud van het linker paneel verdwijnt hierbij. We gaan er van uit dat parenfiles van één competitieronde van één club worden ingelezen in volgorde van hoog naar laag. Zeg bijvoorbeeld dat lijn A, B, en C worden ingelezen dan staan hierna deze 3 lijnen in beeld met A links, B in het midden en C rechts. Paren kunnen worden uitgewisseld tussen de drie panelen. Voor een club met 2 of 3 lijnen kan aldus het promoveren en degraderen worden doorgevoerd.

Voor een club met 4 of 5 lijnen kan dit in twee stappen gebeuren. Eerst lezen we de lijnen A, B, en C in, behandelen het promoveren en degraderen tussen deze 3 groepen onderling. De resultaten van A en B kunnen nu al worden opgeslagen. In de tweede stap doen we hetzelfde voor de lijnen C, D en E.

In het inleesvenster kan ook de keuze gemaakt worden tussen het wel of niet overnemen van de rusttafel totalen.

lijn.gif Parenfiles samenvoegen

Men kan een aantal parenfiles samenvoegen tot een nieuwe parenfile door in het Inleesvenster een aantal lijnen gelijktijdig te selecteren. Dit kan op de gebruikelijke wijze met de linker muisknop in combinatie met de toetsen Ctrl en Shift. ( Ctrl + muis : voeg een enkele lijn toe aan de selectie; Shift + muis : selecteer een aaneengesloten groep lijnen ). Dit is een manier om een totaal overzicht te maken van alle paren, met daarin voor ieder paar het totaal aantal rusttafels.

left.gif right.gif down.gif Promoveren, degraderen, verwijderen.

Selecteer in een paneel een of meer paren, en verplaats deze met een van de knoppen naast het paneel. De pijlen op de knoppen geven de richting aan. Of verwijder de geselecteerde paren geheel met de blauwe knop onder het paneel.

up.gif Paar toevoegen.

Een nieuw paar kan worden toegevoegd met de gele knop onder het paneel. Het is zelfs mogelijk op deze manier een geheel nieuwe parenfile te maken.

sort.gif Sorteren of randomiseren.

Deze knop biedt de mogelijkheid een aantal bewerkingen op de parenfile uit te voeren

opslaan.gif Opslaan.

Het parentool doet een voorstel voor een naam voor de gewijzigde parenfile. U bent geenszins gebonden u daaraan te houden. Een nieuwe naam kan op 2 manieren worden gespecificeerd, ofwel door bewerken van de voorgestelde naam, of via de knop "Bladeren".

N.B. Er zijn 2 mogelijke conventies voor de directorystructuur waar het parentool van uit gaat bij het kiezen van de namen voor de nieuwe lijn en de nieuwe parenfile.

 1. De in parentool versie 1 gehanteerde methode:
  #2. parenfiles
  paren Competitienaam/A2 12 Competitienaam/A2/Paren.txt
  paren Competitienaam/B2 12 Competitienaam/B2/Paren.txt
  paren Competitienaam/A1 14 Competitienaam/A1/Paren.txt
  paren Competitienaam/B1 10 Competitienaam/B1/Paren.txt
  
 2. De bij gebruik van NBB-R gehanteerde methode:
  #2. parenfiles
  paren Competitienaam_Ronde2/A 12 Competitienaam_Ronde2/ParenA.txt
  paren Competitienaam_Ronde2/B 12 Competitienaam_Ronde2/ParenB.txt
  paren Competitienaam_Ronde1/A 14 Competitienaam_Ronde1/ParenA.txt
  paren Competitienaam_Ronde1/B 10 Competitienaam_Ronde1/ParenB.txt
  
In beide gevallen is er een competitie bestaande uit een aantal competitieronden, ieder met een aantal zittingen, en worden aparte "Lijnen" aangemaakt voor iedere competitieronde. Er wordt dus een nieuwe directory gecreëerd, zodat de oude informatie gewoon kan blijven staan. Die neemt weinig ruimte in op de schijf en kan bijvoorbeeld een keer per jaar worden opgeschoond.

De keuze van de namen van de diverse namen en van de directory structuur is overigens vrij

opslaan.gif Gewijzigde file picolo.ini

Bij het opslaan van een gewijzigde parenfile krijgt u de optie om daarbij tevens wijzigingen in 'picolo.ini' aan te brengen. Bij deze optie Update picolo.ini wordt een nieuwe regel met sleutelwoord 'paren' toegevoegd, en worden tevens alle 'schema'-regels die specifiek voor de oude lijn zijn gekopiëerd voor de nieuwe lijn. De nieuwe file picolo.ini wordt niet meteen opgeslagen. Hij wordt eerst getoond in een apart venster.

Controleer in dit venster de toegevoegde regels. Als u zich aan een van de 2 boven beschreven conventies houdt zijn verdere wijzigingen waarschijnlijk niet nodig. Als u akkoord gaat met de wijzigingen die het parentool zelf al aangebracht heeft klikt u meteen op opslaan. Verdere mogelijkheden zijn:

Voor ingewikkelder bewerkingen gebruike men een externe editor zoals kladblok.

Klik hier voor de picolo homepage picolo.