EEN COMPETITIEZITTING OPZETTEN IN NBB-R NBB-R

Onder NBB-R wordt verstaan: "Bridge-It versie 4 of het NBB-Rekenprogramma versie 2.8 of ouder"

Acties die slechts af en toe nodig zijn:

Stapsgewijze procedure voor iedere zitting:

 1. Maak in NBB-R op de gebruikelijke wijze een nieuwe competitiezitting aan. Maak hierbij een willekeurige voorlopige indeling, maar zorg wel dat alle andere details geregeld zijn (afwezigen, combiparen, wachttafel, combitafel, invallers, paren uit andere lijn, gastparen ...)
  Doorloop alle stappen tot en met voltooien.
 2. In picolo, Bij deze beide opties vraagt picolo vooraf of u wil synchroniseren.
 3. In NBB-R, doorloop het menu Zitting -> Paarnamen wijzigen (Zitting opnieuw opzetten mag ook), zonder daarbij iets te wijzigen. Deze stap zorgt er voor dat de registratie van de ontmoetingen in NBB-R wordt bijgewerkt.
 4. Rusttafel in andere lijn. Deze extra stap zal zelden of nooit nodig zijn:
  Wanneer een paar behorend tot de huidige lijn in een andere lijn speelt en bovendien een rusttafel heeft kan picolo dat niet ontdekken! Maar u kunt het wel handmatig opgeven als volgt. Heropen de zitting in picolo, via de menu-optie "Zitting", roep het menu "Extra" aan, geef de rusttafel op, en sla de zitting weer op.


De enige wijzigingen die picolo bij deze gang van zaken in de databases van NBB-R aanbrengt zijn verplaatsingen van paren in de tabel Paren van de session file cxx.ses.

Vanaf versie 3.54 is het ook mogelijk vanuit picolo een ander schema te kiezen. Daarvoor is een andere aanpak nodig. Gebruik dan in plaats van stap 2:

 1. Haal één lijn van de zitting op. De zitting moet afgesloten zijn in NBB-R.
 2. Bewerk de zitting in picolo.
  Voor de schemakeuze zie "Beschikbare Schema's".
  Kies eventueel vast te houden paren, en optimaliseer de indeling.
 3. Breng de herindeling terug naar NBB-R.