picolo ------> NBB-R

picolo en NBB-R

Onder NBB-R wordt verstaan: "Het NBB-Rekenprogramma (versie 2.8.xx of ouder) of Bridge-It"
Voor recentere versies van het NBB-Rekenprogramma zijn deze opties helaas niet bruikbaar.

INHOUD


OPTIES

Het menu-item NBB-R van picolo bevat de volgende opties.


Een competitiezitting opzetten

Klik hier voor een stapsgewijze beschrijving van het opzetten van een zitting

Een paar toevoegen tijdens een competitieronde

In NBB-R is het mogelijk een nieuw paar toe te voegen tijdens een lopende competitieronde. Als u hiervan gebruik maakt is het daarna nodig om picolo en NBB-R weer te synchroniseren. Gebruik daartoe de opdracht "Competitieronde ophalen", die de gewijzigde parenfile, en vervolgens alle reeds gespeelde zittingen van de lopende competitieronde, opnieuw ophaalt.

De opdracht "voeg een paar toe" van picolo is een alternatief dat alleen bestemd is voor gebruikers die niet met NBB-R werken, maar opmerking 2 daarbij is ook nu van toepassing!

Verstekwaarden

Bij de opdrachten van deze groep is het zo dat bij de eerste aanroep als verstekwaarde geldt: de meest recente zitting en daarvan lijn A. Als dit niet de zitting is die u wilt bewerken dan een andere selecteren: Klik op het blauwe vakje enzovoorts. Analoog voor de Lijnletter.

Bij volgende aanroepen wordt de verstekwaarde automatisch verhoogd, totdat de laatste lijn van de laatste zitting bereikt is. Bovendien zijn sommige opdrachten zo ingericht dat u in een lus terecht komt: na afloop wordt de opdracht vanzelf opnieuw aangeroepen. (U kunt hier altijd uit komen door "Annuleren" of STOP aan te klikken). Dit maakt het eenvoudig om door een hele competitie heen te fietsen. U hoeft daarbij na de eerste aanroep uitsluitend nog op de "Return" toets te drukken, en automatisch wordt steeds de volgende zitting opgeroepen.

Datastructuren

De NBB-R faciliteiten van picolo veronderstellen bepaalde datastructuren. Het handigste is om deze structuren te laten genereren door de boven beschreven opdrachten Alle Schema's ophalen en Parenfiles ophalen uit NBB-R. Lees meer hierover op deze pagina.