HET TEAMPLUS PAKKET.

Dit pakket bevat een aantal schema's voor parenwedstrijden: Bij alle schema's is gestreefd naar een optimale balans.

VERGELIJKING MET VROEGERE VERSIES.

Deze schema's zijn bewerkingen van schema's uit het originele Teampakket. Hierbij is de balans gelijk gebleven.
Er zijn ook enkele schema's die niet eerder voorkwamen, zoals "Howell" versies van de schema's met één leentafel.

Vergeleken met het originele Teampakket is er een systematischer aanpak van de indeling voor grote groepen:

Consequent toepassen van deze regels vergemakkelijkt het indelen en het in gereedheid brengen van de speelzaal.

Voor groepen zonder leentafels zijn de schema's ongewijzigd, met uitzondering van het "Howell" schema voor 8 paren en 6 ronden. Hier is namelijk een foutje gecorrigeerd dat er jaren geleden ingeslopen was, namelijk dat het schema niet klopte met het corresponderende "Scheveningen" schema, en ook niet met de loopbriefjes van Joop van Wijk. Op zich was het een geldig schema met dezelfde balans, maar de spelgroepen E en F waren omgewisseld. Als u de loopbriefjes maakt met het rekenprogramma zult u deze "fout" niet eens merken.

HOWELL EN (DRAAIEND) SCHEVENINGEN.

Deze termen worden hier losjes gebruikt en hebben weinig of niets te maken met de traditionele betekenis, maar geven alleen het volgende aan. In schema's van het type S (Scheveningen) zijn de spellen tafelvast, met uitzondering van eventuele leentafels. Dit houdt in dat er soms meer tafels in gebruik zijn dan de het aantal paren gedeeld door twee. In schema's van het type H (Howell) heeft paar 1 een vaste plek, te weten NZ op tafel 1. De spellen wisselen bij iedere ronde.

Bijvoorbeeld het S-schema voor 8 paren en 6 ronden gebruikt 6 tafels, waarbij de spellen tafelvast zijn, het H-schema gebruikt 4 tafels, maar de spellen worden gewisseld.

Van een aantal schema's zijn beide versies aanwezig, maar van de hele kleine groepen alleen H en van de grote groepen alleen S. Het enige verschil tussen de H- en S-versie van een schema is de tafelschikking. In iedere ronde ontmoeten dezelfde paren elkaar en ze spelen ook dezelfde spellen, alleen aan verschillende tafels. Voor de optimalisatie van de indeling (programma picolo) maakt het dus geen enkel verschil welk van de twee men gebruikt.

De bedoeling van de H-schema's is in de eerste plaats om tegemoet te komen aan de wens een paar een vaste tafel te geven, bijvoorbeeld als een van de spelers slecht ter been is.

Als men een paar een vaste tafel wil geven kan men bij kleine groepen het H-schema kiezen en dat paar nummer 1 geven. Bij grote groepen zijn er een of meer leentafels waar steeds een vast paar aanwezig is.

BIJZONDERE SCHEMA'S.

a. 6 ronden 14 paren en 7 ronden 16 paren.

Voor 6 ronden, 14 paren, is er nu ook een H-schema. Dat lijkt overbodig omdat hier immers ook in het S-schema een tafelvast paar is, paar 14 aan tafel 7. Maar stel nu eens dat er maar 13 paren aanwezig zijn. Dan laat men bij voorkeur paar 14 vervallen, omdat er dan geen leentafel meer is, en er ook een tafel minder in gebruik is. Dank zij het H-schema kan men nu bij afwezigheid van paar 14 een tafelvast paar hebben, paar 1 aan tafel 1. Een alternatief is natuurlijk om bij 13 paren een ander paar er uit te halen, zodat paar 14 als tafelvast paar over blijft. Om soortgelijke redenen is er ook voor 7 ronden, 16 paren een S- en een H-versie.

b. 8 ronden en 17 of 18 paren.

De oorspronkelijke Teamschema's bevatten voor 8 ronden geen schema's voor meer dan 16 paren. De reden hiervoor was bij ronden van 3 spellen leentafels ongewenst zijn, omdat deze nogal gauw tot vertraging leiden. Ook voor 18 paren en 8 ronden is er nu een handig schema zonder lenen, namelijk een schema met 9 spelgroepen. Er is dus een spelgroep meer dan er ronden zijn, een in Nederland vrij ongebruikelijke oplossing. Maar er hoeft dus niet geleend te worden. Nadeel is dat iedereen een spelgroep mist. Dat is acceptabel, de balans is even goed als die van een optimaal schema met 8 spelgroepen. Maar let op: ga dit schema niet gebruiken voor 17 paren!! Dan heb je namelijk paren die een spelgroep missen en paren die twee spelgroepen missen. Bovendien worden niet alle spellen even vaak gespeeld. Dan wil je toch weer liever een schema met 8 spelgroepen die allemaal even vaak gespeeld worden. Helaas kan het NBB_Rekenprogramma niet overweg met schema's voor een oneven aantal paren. Het bijgevoegde schema voor 18 paren, 8 ronden en 8 spelgroepen is dus speciaal bedoeld voor het geval dat paar 18 afwezig is. Van beide schema's is er weer een aparte H-versie voor het geval er een tafelvast paar gewenst is.